Annonsinfo Hjäp bloggen Information Kontaktuppgifter Till förstasidan
Nya bötesnivåer
2013-08-2012:44:58
Årligen delas det ut böter för slagsmål, fula tacklingar eller exempelvis någon som sagt lite för väl valda ord till domare.
Nu ökar bötesbeloppen.

Enligt Aftonbladet så ser den nya tabellen ut enligt följande:

Månadslön upp till 5 000 kr – 750 kronor i böter för en match avstängning
Månadslön 5 001-10 000 kr/mån – 1 250 kronor.
Månadslön 10 001–25 000 – 3 000 kronor.
Månadslön 25 001–35 000 – 4 000 kronor.
Månadslön 35 001–50 000 – 6 000 kronor.
Månadslön 50 001–70 000 – 8 000 kronor.
Månadslön 70 001–90 000 – 10 000 kronor.
Månadslön 90 001–110 000 – 12 500 kronor.
Månadslön 110 001–130 000 – 15 000 kronor.
Månadslön 130 001–150 000 – 17 000 kronor.
Månadslön 150 001–170 000 – 20 000 kronor.
Månadslön 170 001–200 000 – 23 000 kronor.
Månadslön 200 001–250 000 – 25 000 kronor.
Månadslön 250 001–300 000 – 27 500 kronor.
Månadslön 300 001 och uppåt – 30 000 kronor.

Det an bli rätt saftiga smällar för höginkomsttagarna. Tidigare har gränsen gått upp till att tjäna 250.000 kronor och då var det 20.000 kronor.
Carl Söderberg åkte på 3 x 20.000 kronor i slutspelet exempelvis.
Det hade kunnat vara 90.000 kronor, om han tjänat över 300.000 kr.
Okej, det drabbar inte någon fattig när de här nivåerna delas ut, men det är ändå väldigt mycket pengar.

Spara gärna tabellen, för frågan brukar uppkomma.
Så straffas Robin Jonsson
2013-04-0612:53:00
Luleåspelaren, Robin Jonsson, fick sitt straff för crosscheckingen på Färjestads Per Åslund vid lunchtid idag.
Han är borta hela semifinalserien.
Och får dessutom 26.000 kronor i böter.
Känns väl helt korrekt va? Även om domarna missade det i matchen.

Här är hela straffet.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                             Robin Jonsson
Förening:                        Luleå HF
Adress:                           Ostrongatan 2, 973 34 Luleå
Matchdatum:                   2013-04-04
Mellan:                            Luleå HF – Färjestads BK
Domare/anmälare:           Morgan Johansson och Sören Persson
 
BESLUT
Efter match mellan Luleå HF – Färjestad BK, Elitseriens SM slutspel, den 4 april 2013, åläggs Robin Jonsson, Luleå HF, följande straff för tackling mot huvudet:
1.    Avstängning fr.o.m. den 6 april t.o.m. den 10 april 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning
2.    Böter om 26 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Avstängningen bedöms motsvara fem matcher, varav två matcher omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Robin Jonsson samt en filmsekvens från händelsen.
Av anmälan som inkommit i efterhand framgår huvudsakligen följande. I slutet av andra perioden utdelade Robin Jonsson en tackling mot huvudet med klubban på en spelare i Färjestad.
Robin Jonsson har anfört i huvudsak följande. Det fanns inget uppsåt att skada eller att ens träffa Färjestadsspelaren i huvudet. Händelsen var ett resultat av olyckliga omständigheter. När Färjestadsspelaren höjde sin klubba för en crosscheck/knuff svarade Robin Jonsson genom att trycka till med armarna/klubban mot bröstet på motståndaren. När Robin Jonsson gjorde detta träffade klubban Färjestadsspelarens klubba på ett sätt som gjorde att hans klubba styrdes upp i ansiktet på denne.
Nämnden gör följande bedömning. Av filmsekvensen från händelsen framgår enligt nämndens mening att Robin Jonsson medvetet utdelade en tackling med klubban mot huvudet på en motspelare. Nämnden finner alltså att det inte finns stöd för Robin Jonssons förklaring att Färjestadsspelarens klubba styrde hans klubba med olyckliga konsekvenser som följd. Nämnden ser allvarligt på tacklingar mot huvudet och det förhållande att Robin Jonsson använt klubban som tillhygge är en försvårande omständighet. Denna typ av händelser ska regelmässigt innebära en kännbar avstängning. Mot denna bakgrund och med hänsyn till praxis finner nämnden att avstängningens längd bör motsvara fem matcher. Två av dessa matcher omvandlas i enlighet med stadgad praxis till böter.
Användningen av det antal matcher som avstängningen motsvarar är en praxis för att underlätta en enhetlig och rättvis bedömning. Avstängningens avgränsning kan dock inte formellt bestämmas i antal matcher. Detta följer av Riksidrottsförbundets regelverk som stadgar att avstängningar ska gälla för viss tid med uppgift om första och sista dag. I en slutspelsserie där det är osäkert hur många matcher som kommer att spelas kan det få konsekvensen att en avstängning i praktiken inte kommer att omfatta det antal matcher som nämnden bedömt relevant.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 540.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo, Stefan Persson och Thomas Sundh.
Enhälligt

Djuse straffas två matcher
2013-03-2814:28:14
SSK-spelaren Emil Djuse, tacklade Örebros Kalle Olsson mycket olyckligt vid senaste kvalseriematchen.
Olsson fick föras ut på bår, men som väl är så var det ingen fara.
Men Djuse har ändå fått sitt straff.
Det blir två matchers avstängning för Djuse.

Här är straffet i sin helhet:

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                  Emil Djuse
Förening:                             Södertälje SK
Adress:                                Box 26, 151 21 Södertälje
Matchdatum:                        2013-03-26
Mellan:                                Örebro HK – Södertälje SK
Domare/anmälare:               Mikael Andersson
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan Örebro HK–Södertälje SK, kval till Elitserien, den 26 mars 2013, åläggs Emil Djuse, Södertälje SK, följande straff för tackling bakifrån.
Avstängning fr.o.m. den 27 mars t.o.m. den 30 mars 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen motsvarar två matcher, inklusive den automatiska som följer vid ett match penalty.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Emil Djuse samt en filmsekvens från händelsen.
Av anmälan framgår följande. Emil Djuse tacklade en motspelare i ryggen samtidigt som denne åkte baklänges i höjd med rödlinjen och tog emot en passning. Tacklingen träffade precis innan motspelaren skulle vända upp. Motspelaren som befann sig ca 1 m från sargen for med huvudet före in i sargen och blev skadad.
Emil Djuse har anfört att han utdelade tacklingen när motspelaren nästan vridit upp helt och att tacklingen träffade först i sidan för att sedan ta även i lite ryggen. Han hade inget uppsåt att skada.
Nämnden gör följande bedömning. En tackling bakifrån är en tackling som utförs på en spelare, som inte är beredd på tacklingen och som sker mot bakre delen av kroppen. Av filmsekvens från händelsen framgår, enligt nämndens bedömning, att tacklingen träffade bakre delen av Örebrospelarens kropp och att den således ska bedömas som en tackling bakifrån. Nämnden konstaterar att tacklingen utdelades samtidigt som Örebrospelaren vände upp. Detta har försvårat timingen i tacklingen, vilket har bidragit till att den träffade olyckligt. Nämnden bedömer mot denna bakgrund att tacklingen inte utdelades med avsikt att träffa bakifrån. Detta fråntar dock inte Emil Djuse från ansvaret för tacklingen men påverkar straffvärdet i förmildrande riktning. Med hänsyn till praxis gör nämnden bedömningen att en avstängning som motsvarar två matcher, inklusive den automatiska avstängning som följer vid ett match penalty, är tillräcklig.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 523.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson och Thomas Sundh.
Enhälligt
Hårda straff för Söderberg och Jacobsson
2013-03-1418:05:00
Slutspelets första straff från disciplinnämnden har delats ut.
Beskedet har inte kommit från förbundet ännu, men Aftonbladet kan avslöja hur straffen ser ut.

Carl Söderberg, tidigare helt ostraffad, får ett skyhögt straff för den helt brutala crosscheckingen på Per Ledin.
Calle vet givetvis att det skulle bli ett hårt straff.
Han får sju matcher, där tre omvandlas till böter på 20.000 kronor styck.
60.000 sköna slantar in till DN.
Och så spelar han inte de närmsta fyra matcherna. Det kan bli Linköpings fall. Så illa är det nog.

Samtidigt får Brynäs Robin Jacobsson 4+2 matcher.
Fyra matcher från läktaren och två matcher á 5000 kronor.
Men för Skellefteå blir straffet hårdare. P-E Bellemare riskerar att vara borta i sex veckor.

Och här är tabellen över hur man räknar ut böter, som vanligt när det delas ut straff:

Månadslön upp till  5 000 kr =  500 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 5 001 - 10 000 kr =  1 000 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 10 001 -25 000 kr = 2 500 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 25 001-35 000 kr =  3 500 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 35 001- 50 000 kr = 5 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 50 001 - 70 000 kr = 7 000 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 70 001 -90 000 kr =  9 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 90 001 - 110 000 kr = 11 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 110 001 -130 000 kr = 13 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 130 001 - 150 000 kr =  15 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 150 001 - 170 000 kr =  17 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön från 170 001  kr och uppåt  = 20 000 kr/för en matchs avstängning
Straffen för Viklund och Fimpen klara
2013-03-1112:57:23
I fredags så hamnade Christian "Fimpen" Eklund i Djurgården och Boforsspelaren Alexander Viklund i fullt slagsmål.
Avstängning direkt, och utredning.
Straffen är nu klara.

2+1 för Eklund och 3+2 för Viklund.
Anledningen att straffet blir hårdare för BIK-spelaren är att det handlar om återfall.

Här är straffen i sin helhet:

Namn:                                 Christian Eklund
Förening:                            Djurgårdens IF
Adress:                                Box 2, 121 25 Stockholm-Globen
Matchdatum:                       2013-03-08
Mellan:                                Djurgårdens IF – Bofors IK Karlskoga
Domare/anmälare:              Ulf Rådbjer
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan Djurgårdens IF och Bofors IK Karlskoga, den 8 mars 2013, åläggs Christian Eklund, Djurgårdens IF, följande straff för slagsmål:
1.       Avstängning fr.o.m. den 10 mars t.o.m. den 11 mars 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2.       Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen innebär totalt tre matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen), varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan och filmsekvenser från händelsen. Christian Eklund har avstått från att yttra sig.
Av anmälan framgår att Christian Eklund och Alexander Viklund går ihop och utdelar några lättare slag i ansiktet på varandra. Linjemannen försöker få stopp på bråket. Plötsligt slänger båda pelarna handskarna och börjar slå varandra med kraft. Båda spelarna slår flera slag med knutna nävar mot huvudet. Slagsmålet upphör inte förrän de faller till isen och linjemännen betvingar slagen och för spelarna av banan.
Disciplinnämnden finner att det av utredningen framgår att Christian Eklund och Alexander Viklund, efter ett gruff, gemensamt inleder ett slagsmål med kastade handskar. Spelarna utdelar åtskilliga slag mot varandra och de avbryter inte förrän de faller till isen och linjemännen lyckas betvinga dem. Nämnden anser att förseelsen, mot bakgrund av att det rört sig om ett utdraget förlopp med många slag utan handskar mot huvudet, motsvarar en avstängning motsvarande tre matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528 e.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson,
Hans-Göran Elo och Thomas Sundh.
Enhälligt.
                                  
 
BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Alexander Viklund
Förening:                            Bofors IK Karlskoga
Adress:                                Nobelhallen, 691 33 Karlskoga
Matchdatum:                       2013-03-08
Mellan:                                Djurgårdens IF – Bofors IK Karlskoga
Domare/anmälare:              Ulf Rådbjer
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan Djurgårdens IF och Bofors IK Karlskoga, den 8 mars 2013, åläggs Alexander Viklund, Bofors IK Karlskoga, följande straff för slagsmål:
3.       Avstängning fr.o.m. den 10 mars t.o.m. den 13 mars 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
4.       Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
 Bestraffningen innebär totalt fem matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen), varav två matcher omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Alexander Viklund och filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan framgår att Christian Eklund och Alexander Viklund går ihop och utdelar några lättare slag i ansiktet på varandra. Linjemannen försöker få stopp på bråket. Plötsligt slänger båda spelarna handskarna och börjar slå varandra med kraft. Båda spelarna slår flera slag med knutna nävar mot huvudet. Slagsmålet upphör inte förrän de faller till isen och linjemännen betvingar slagen och för spelarna av banan.
Alexander Viklund har i yttrande anfört att Christian Eklund kommer från ingenstans och utdelar slag mot honom. Eklund har uppmanat honom att släppa handskarna vilket han först väljer att inte göra. När motspelaren släpper sina handskar ser han ingen annan utväg än att släppa sina.
 
Disciplinnämnden finner att det av utredningen framgår att Christian Eklund och Alexander Viklund, efter lite gruff, gemensamt inleder ett slagsmål med kastade handskar. Spelarna utdelar åtskilliga slag mot varandra och de avbryter inte förrän de faller till isen och linjemännen lyckas betvinga dem. Nämnden anser att förseelsen, mot bakgrund av att det rört sig om ett utdraget förlopp med många slag utan handskar mot huvudet, motsvarar en avstängning motsvarande tre matchers avstängning. Alexander Viklund ådömdes dock så sent som den 2 januari 2013 en avstängning och böter för slagsmål. Det förhållandet att han nu gjort sig skyldig till återfall medför att han får en strängare påföljd än Christian Eklund. Disciplinnämnden anser att återfallet ska påverka påföljden på det sättet att han ådöms en påföljd motsvarande fem matcher, varav två matcher omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528 e.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson,
Hans-Göran Elo och Thomas Sundh.
Enhälligt.

En på Kapstad och två+en för Bibic
2013-03-0411:34:00
Disciplinnämnden har sagt sitt.
Straffen för Leksandsspelarna, Kevin Kapstad och Alen Bibic är fastställda.

Beslutet är förvisso inte ute på mejlen, än, men Leksands IF har släppt på sin hemsida.
En match för Kevin Kapstad och två matcher plus en matchs böter för Alen Bibic.
Frågan är på vilket sätt nämnden tänkt när man satt hälften för Bibic jämfört med Martin Gerber i Rögle. Domarna skulle ju vara "heliga". Men antagligen handlar det om att det är en mycket kort stund.
Men det får ni diskutera.

Här är besluten:

Protokollen ser ut som följer:
Namn: Alen Bibic

Förening: Leksands IF

Matchdatum: 2013-02-28

Mellan: Bofors IK Karlskoga – Leksands IF

Domare/Anmälare: Shane Warschaw och Simon Hillborg

Beslut

Efter en match mellan Bofors IK Karlskoga och Leksands IF, Hockeyallsvenskan, den 28 februari 2013, åläggs Alen Bibic, Leksands IF, följande straff för olämpligt uppförande mot domare.
    1.    Avstängning fr.o.m. den 4 mars t.o.m. den 16 mars 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling uppvisning.
    2.    Böter om 2500 kr. Böterna skall vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut.

Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar tre matchers avstängning, vara en match omvandlas till böter.

Skäl

Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan och linjemannens anmälan, vilka skett i efterhand, ett yttrande från Alen Bibic samt har granskat filmsekvenser från händelsen.
Av anmälningarna framgår att linjemannen ska sära på Alen Bibic och en motspelare och när linjemannen försöker transporterar Alen Bibic till utvisningsbåset, trycker denna upp handen mot linjemannens bröst/halsområde.
Alen Bibic har i huvudsak anfört att han har fokus på motspelaren och att han av misstag kommer åt linjemannens hals. Han tar bort greppet direkt.
Av utredningen framgår att Alen Bibic, under det att han transporteras mot utvisningsbåset, tar mot linjemannens hals. Även om Alen Bibic endast försöker ta sig fram till motspelaren och därför inat har avsikt att träffa domaren, har Alen Bibic ett ansvar att inte vidröra linjemannen. Agerandet skall leda till en avstängning, som mot bakgrund av att det är fråga om ett mycket kort vidrörande, kan stanna vid tre matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
 
Namn: Kevin Kapstad

Förening: Leksands IF

Matchdatum: 2013-02-28

Mellan: Bofors IK Karlskoga – Leksands IF

Domare/Anmälare: Shane Warschaw

Beslut

Efter en match mellan Bofors IK Karlskoga och Leksands IF, Hockeyallsvenskan, den 28 februari 2013, åläggs Kevin Kapstad, Leksands IF, följande straff för skallning.
Avstängning fr.o.m. 4 mars t.o.m. den 14 mars 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Bestraffningen motsvarare en match avstängning.

Skäl

Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan, vilken skett i efterhand, ett yttrande från Kevin Kapstad samt har granskat filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan framgår att domaren efter matchen har uppmärksammats på att det skett en skallning under matchen och att han vid granskning av videosekvenserna från matchen har konstaterat att Kevin Kapstad har skallat en motspelare. Skallningen har utdelats efter ett gruff och mot en spelare som tappat hjälmen.
Kevin Kapstad har i huvudsak anfört att han inte har skallat motspelaren utan att han endast knuffat motspelaren baklänges med vänster arm. Han har vidare anfört att linjemannen skulle ha sett om han skallat motspelaren samt att hans visir skulle ha orsakat skador på motspelaren om det träffat denne.
Av filmsekvenserna framgår enligt disciplinnämndens bedömning att Kevin Kapstad gör en skallningsrörelse mot en motspelare utan hjälm. Skallningar leder regelmässigt till avstängning. Mot bakgrund av att det i det aktuella fallet endast är fråga om en markering mot motspelaren kan påföljden stanna vid en matchs avstängning.

I avgöranden har deltagit Cecilia Hager, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo, Stefan Persson och Thomas Sundh. Enhälligt.
Straff för Adam Pettersson
2013-02-2515:18:44
Skellefteås Adam Pettersson har fått sitt straff efter matchen mot Brynäs. 
 
Så här ser det ut.
 
 
BESLUT
Efter match mellan Skellefteå AIK - Brynäs IF, Elitserien, den 22 februari 2013, åläggs Adam Pettersson, Skellefteå AIK följande straff för tackling mot huvudet:
1.Avstängning fr.o.m. den 25 februari t.o.m.den 28 februari 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning
2.Böter om 2 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar tre matchers avstängning, varav en omvandlas till böter.

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Adam Pettersson samt en filmsekvens från händelsen.
Av anmälan följer att Adam Pettersson och en Brynässpelare båda åkte mot pucken som befann sig bakom Brynäs mål. Strax innan puckkontakt satte Adam Pettersson in en tackling mot motspelaren. Tacklingen kom lite "blind-side" och träffade Brynässpelaren i huvudet. Brynässpelaren spelade inte mer under matchen.
Adam Pettersson har anfört att han kom före in i situationen och att han då svängde in framför Brynässpelaren. Denne åkte då in i hans axel. Han upplevde att båda spelarna hade koll på varandra i kamp om pucken och har understrukit att det inte fanns något uppsåt från hans sida.
Av filmsekvens från händelsen framgår att Adam Pettersson tacklade Brynässpelaren och att tacklingen utdelades på ett sådant sätt att Adam Petterssons axel träffade Brynässpelarens huvud. Brynässpelaren bör i och för sig ha varit medveten om att Adam Pettersson befann sig där han gjorde och att han var tacklingsbar. Detta fråntar dock inte Adam Pettersson från ansvar för tacklingen som enligt nämndens bedömning var vårdslös. Disciplinnämnden finner alltså att Adam Pettersson har gjort sig skyldig till en otillåten tackling mot huvudet. Han bör med hänsyn till detta och med beaktande av praxis ådömas en avstängning motsvarande tre matcher, varav en match omvandlas till böter.

Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 540.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.


I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Ulf Lindgren, Alexander Ramsay, Stefan Persson och Thomas Sundh
Enhälligt
Tungt straff för Gerber
2013-02-0715:31:52
Martin Gerber gick loss lite väl mycket mot en domare i matchen mot Växjö innan uppehållet.
Straffet är klart.
Han får böta 2x20.000 kronor och får stå åt sidan fyra matcher, vilket innebär att han är högst upp på lönetrappan, som ser ut enligt följande:

Månadslön upp till  5 000 kr =  500 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 5 001 - 10 000 kr =  1 000 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 10 001 -25 000 kr = 2 500 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 25 001-35 000 kr =  3 500 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 35 001- 50 000 kr = 5 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 50 001 - 70 000 kr = 7 000 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 70 001 -90 000 kr =  9 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 90 001 - 110 000 kr = 11 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 110 001 -130 000 kr = 13 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 130 001 - 150 000 kr =  15 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 150 001 - 170 000 kr =  17 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön från 170 001  kr och uppåt  = 20 000 kr/för en matchs avstängning

Straffet:

BESTRAFFNINGSÄRENDE

Namn: Martin Gerber
Förening: Rögle BK
Adress: Ishallsvägen, 262 54 Ängelholm
Matchdatum: 2013-02-02
Mellan: Växjö Lakers HC – Rögle BK
Domare/anmälare: Ludvig Lundgren


BESLUT
Efter en match mellan Växjö Lakers HC och Rögle BK, Elitserien, den 2 februari 2013,
åläggs Martin Gerber, Rögle BK, följande straff för olämpligt uppträdande mot
funktionär:
1. Avstängning fr.o.m. den 3 februari t.o.m. den 20 februari 2013. Avstängningen avser
endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2. Böter om 40 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta
beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till
ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar totalt sex matchers avstängning (inklusive den automatiska
avstängningen), varav två matcher omvandlas till böter.


SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Martin Gerber samt
filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan följer att Martin Gerber från mycket nära håll agerar verbalt mot huvuddomaren som utdömer ett misconduct penalty. Linjemannen tar därefter fysisk kontakt med Gerber genom att sätta armarna på dennes axel samt i dennes bröst i syfte att föra bort honom från huvuddomaren. Gerber replikerar genom ett slag med sin plockhandske i bröstet på linjemannen. Linjemannen svarar ”don´t you ever touch me like that again” samtidigt som han fortsätter fösa Gerber, nu med ena handen, bort från huvuddomaren.
Gerber slår på nytt mot linjemannen och träffar nu över vänster arm.
Linjemannen blåser då i sin pipa och säger till huvuddomaren ”nu är det bra, han ska väck”. Gerber lämnar isen utan vidare protester.
Martin Gerber har i huvudsak anfört att saken var utagerad för hans del men att linjemannen fortsatte hålla kvar i hans tröja varpå han viftar till linjemannen med sin plockhandske för att komma bort från denne. Här sker en fysisk kontakt med Gerbers plockhandske och linjemannens vänsterhand. Den av linjemannen påstådda slaget i bröstet syns inte på de av domaren åberopade filmsekvenserna. Eftersom det på bilderna syns tydligt att Gerber backar bort från domaren som följer efter och håller kvar, bör ingen ytterligare påföljd utdömas.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Till en början kan det noteras att domaren i sin anmälan har angett att delar av händelsen syns på åberopade filmsekvenser. Av filmsekvenserna framgår att Martin Gerber åker fram till huvuddomaren och att linjemannen därefter tar fysisk kontakt med denne och tar undan honom från
huvuddomaren. Under några sekunder är Martin Gerber och linjemannen utanför bild och när de ses i bild igen slår Martin Gerber linjemannen över armen, till synes för att komma loss. De filmsekvenser som finns ger alltså stöd för domarens anmälan i denna del, vilket även Martin Gerbers uppgifter i viss mån gör. Det är således utrett att Martin Gerber har slagit ett slag över vänster arm på linjemannen.
När det sedan gäller frågan om Martin Gerber i skedet innan, när han och linjemannen
befinner sig utanför bild, har slagit ett slag i bröstet på linjemannen, föreligger det ingen
rimlig förklaring till att linjemannen skulle beskylla Martin Gerber för något han inte gjort.
Händelseförloppet har beskrivits utförligt i anmälan och det finns enligt nämndens
bedömning inget som tyder på att linjemannen skulle ha misstagit sig beträffande det
aktuella slaget. Disciplinnämnden lägger därför även i denna del anmälan till grund för sin
bedömning.
Det kan alltså konstateras att Martin Gerber har gjort sig skyldig till ett slag i bröstet och ett slag över armen på linjemannen. Det kan här noteras att linjemannen har utfört sitt uppdrag enligt gällande instruktioner och avskärmat Martin Gerber från huvuddomaren, vilket Martin Gerber protesterat mot med fysiskt våld.
Inför säsongen 2012/13 har Disciplinnämnden gått ut med riktlinjer om att nämnden kommer att se allvarligare på förseelser som avser våld och hot mot funktionärer. Att utöva våld mot en domare utgör ett helt oacceptabelt agerande och ska regelmässigt leda till en mycket kännbar bestraffning. Mot denna bakgrund och med beaktande av att våldet är förhållandevis lindrigt, ska avstängningens längd motsvara sex matcher. Två av dessa matcher omvandlas till böter.


Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 550.
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som
bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm.
Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då
det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson
och Thomas Sundh.

Enhälligt

Gorens straff klart
2013-02-0112:11:54
Lee Goren gick "bananaz" totalt i Luleå för någon match sedan.
Han anmäldes sedan i efterhand av domarna.

Straffet kom precis.
Fyra matcher, varav en match omvandlas till böter på 11.000 kronor.

Här är straffet:

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Lee Goren
Förening:                            Linköpings HC
Adress:                                Stångebro Ishall, 582 78 Linköping
Matchdatum:                       2013-01-29
Mellan:                                Luleå HF – Linköpings HC
Domare/anmälare:              Mikael Sjöqvist och Thomas Andersson
 
BESLUT
Efter en match mellan Luleå HF och Linköpings HC, Elitserien, den 29 januari 2013, åläggs Lee Goren, Linköpings HC, följande straff för slagsmål:
1.       Avstängning fr.o.m. den 1 februari t.o.m. den 14 februari 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2.       Böter om 11 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar totalt fyra matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Lee Goren samt filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan följer att Lee Goren kommer in sent i ett pågående bråk och angriper en
Luleå-spelare med flera slag utan handskar som riktas mot motspelarens huvud. Efter det att linjemannen separerat spelarna utdelar Goren ännu ett slag mot motspelarens huvud.
Lee Goren har i huvudsak anfört att han går in och försvarar sina medspelare som var i numerärt underläge i bråket och att han inte hade någon avsikt att skada någon.
Filmsekvenserna ger stöd för uppgifterna i anmälan och det är, enligt nämndens bedömning, utrett att händelsen gått till på det sätt som där anges. Det är alltså utrett att Lee Goren kommer in som tredje man bakifrån och utdelar flera slag utan handskar mot Luleå-spelaren. Han respekterar inte heller när linjemannen bryter slagsmålet utan utdelar därefter ytterligare ett slag. Slagsmål ska enligt den praxis som nämnden sedan länge tillämpat föranleda en avstängning. I detta fall är det försvårande att Lee Goren kommer in som tredje man bakifrån och utdelar slag mot huvudet på en oförberedd motspelare och att Lee Goren fortsätter slå efter det att linjemannen gått emellan. Nämnden anser att avstängningens längd bör motsvara fyra matcher. En av dessa matcher omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 528.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Ulf Lindgren, Stefan Persson och Hans-Göran Elo.
Enhälligt.

Tre matcher för Lundberg och Nilson
2013-01-2411:31:00
En av veckans snackisar var utan tvekan polisanmälan mot Martin Lundberg i Skellefteå efter slagsmålet mot HV:s Marcus Nilson i lördags.
En anmälan som det inte blev något av.
För en liten stund sedan kom bestraffningen av förbundet. Tre matcher vardera blir straffet. EN match vardera omvandlas till böter.

Trappan för böter har ni här:

Månadslön upp till  5 000 kr =  500 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 5 001 - 10 000 kr =  1 000 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 10 001 -25 000 kr = 2 500 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 25 001-35 000 kr =  3 500 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 35 001- 50 000 kr = 5 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 50 001 - 70 000 kr = 7 000 kr/för en matchs avstängning
Månadslön 70 001 -90 000 kr =  9 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 90 001 - 110 000 kr = 11 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 110 001 -130 000 kr = 13 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 130 001 - 150 000 kr =  15 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön 150 001 - 170 000 kr =  17 000 kr/för en matchs avstängning

Månadslön från 170 001  kr och uppåt  = 20 000 kr/för en matchs avstängning

Här är besluten:

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Martin Lundberg
Förening:                            Skellefteå AIK
Adress:                                Box 185, 931 22 Skellefteå
Matchdatum:                       2013-01-19
Mellan:                                Skellefteå AIK – HV 71
Domare/anmälare:              Thomas Andersson och Mikael Nord
 
BESLUT
Efter ett matchpenalty i en match mellan Skellefteå AIK – HV 71, Elitserien, den 19 januari 2013, åläggs Martin Lundberg, Skellefteå AIK, följande straff för slagsmål:
1.    Avstängning fr.o.m. den 21 januari t.o.m. den 25 januari 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning
2.    Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar totalt tre matchers avstängning, inklusive den automatiska avstängningen, varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Martin Lundberg samt filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan följer att ett Marcus Nilson, HV 71 vid den andra periodens slut sökte upp Skellefteå AIK:s målvakt. Ett gruff uppstod då inledningsvis mellan Marcus Nilson och nummer 3 i Skellefteå AIK. Martin Lundberg slöt då upp och tog över fighten med Marcus Nilson. Båda spelarna delade ut flera slag utan handskar mot huvud och kropp och blodvite uppstod.
Martin Lundberg har anfört att han kände sig tvingad att fråga vad Marcus Nilsson höll på med. Han och Marcus Nilson tog då tag i varandra varpå Marcus Nilson släppte sin högra handske och slog honom hårt på ena kinden. Därefter var slagsmålet igång.
Filmsekvenserna ger stöd för uppgifterna i anmälan och det är, enligt nämndens bedömning utrett att händelsen gått till på det sätt som där anges. Knytnävsslagsmål ingår inte i spelet och är inte ett acceptabelt beteende inom svensk ishockey. Det ska enligt den praxis som nämnden sedan länge tillämpat föranleda en avstängning. Av anmälan följer att båda spelarna varit lika delaktiga i skeendet. Med hänsyn till detta och med beaktande av slagsmålets intensitet finner nämnden att avstängningens längd bör motsvarar tre matcher, inklusive den automatiska avstängning som följer vid ett match penalty. En av dessa matcher omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 528.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo, Stefan Persson och Thomas Sundh.
Enhälligt.
 
BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Marcus Nilson
Förening:                            HV 71
Adress:                                Kinnarps Arena, 554 54 Jönköping
Matchdatum:                       2013-01-19
Mellan:                                Skellefteå AIK – HV 71
Domare/anmälare:              Thomas Andersson och Mikael Nord
 
BESLUT
Efter ett matchpenalty i en match mellan Skellefteå AIK – HV 71, Elitserien, den 19 januari 2013, åläggs Marcus Nilson, HV71, följande straff för slagsmål:
1.    Avstängning fr.o.m. den 21 januari t.o.m. den 25 januari 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning
2.    Böter om 20 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar totalt tre matchers avstängning, inklusive den automatiska avstängningen, varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Marcus Nilson samt filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan följer att ett Marcus Nilson, vid den andra periodens slut, sökte upp Skellefteå AIK:s målvakt. Ett gruff uppstod då inledningsvis mellan Marcus Nilson och nummer 3 i Skellefteå AIK. Martin Lundberg, Skellefteå AIK, slöt då upp och tog över fighten med Marcus Nilson. Båda spelarna delade ut flera slag utan handskar mot huvud och kropp och blodvite uppstod.
Marcus Nilson har anfört att han inte har något att tillägga till domarens redogörelse.
 
Filmsekvenserna ger stöd för uppgifterna i anmälan och det är, enligt nämndens bedömning utrett att händelsen gått till på det sätt som där anges. Knytnävsslagsmål ingår inte i spelet och är inte ett acceptabelt beteende inom svensk ishockey. Det ska enligt den praxis som nämnden sedan länge tillämpat föranleda en avstängning. Av anmälan följer att båda spelarna varit lika delaktiga i skeendet. Med hänsyn till detta och med beaktande av slagsmålets intensitet finner nämnden att avstängningens längd bör motsvarar tre matcher, inklusive den automatiska avstängning som följer vid ett match penalty. En av dessa matcher omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar. Utvisning enligt regel 528.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo, Stefan Persson och Thomas Sundh.
Enhälligt.
Johan Anderssons straff
2013-01-1112:08:39
Häromdagen delade Timrås Johan Andersson ut en tackling mot huvudet på Ladislav Nagy i Modo.
Idag kom straffet. Det blir en matchs avstängning för tacklingen, som i matchen inte gav något straff.
Därmed vilar Andersson i morgondagens Timråmatch.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                  Johan Andersson
Förening:                             Timrå IK
Adress:                                Box 263, 861 26 Timrå
Matchdatum:                        2013-01-08
Mellan:                                Timrå IK – Modo HK
Domare/anmälare:               Linus Öhlund
 
BESLUT
Efter match mellan Timrå IK – Modo HK, Elitserien, den 8 januari 2013, åläggs Johan Andersson, Timrå IK följande straff för tackling mot huvudet:
Avstängning fr.o.m. 2013-01-11 t.o.m. 2013-01-12. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Bestraffningen motsvarar en match avstängning.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan samt en filmsekvens från händelsen. Johan Andersson har via meddelande från sportchefen i Timrå IK förklarat att han inte har något att invända mot domarens redogörelse av händelsen.
I anmälan anges att Johan Andersson utdelade en tackling i sarghörnet mot en puckförande motspelare samtidigt som denne vände upp mot banan. Johan Andersson hade ingen överdriven fart höll armarna nere och skridskorna i isen. Hans axelskydd träffade dock motspelaren bl.a. på hakan och denne spelade inte mer under matchen.
Filmsekvensen som ger stöd åt uppgifterna i anmälan visar att Johan Andersson utdelade en tackling mot huvudet på en motspelare. Denna typ av förseelsen medför regelmässigt en avstängning. Johan Andersson hade dock rimlig fart, höll ner armarna och lyfte inte från isen i tacklingsögonblicket. Mot bakgrund av dessa omständigheter och med beaktande av att motspelaren i den aktuella situationen får anses ha haft ett ansvar att ha bättre uppsikt och göra sig tacklingsberedd gör nämnden bedömningen att en kort avstängning motsvarande en match är en tillräcklig påföljd.
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 punkten RF:s stadgar.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Hans-Göran Elo, Stefan Persson och Thomas Sundh.
Enhälligt

Tre straff från disciplinnämnden
2013-01-0212:10:48
I vanlig ordning så redovisar jag straffen från disciplinnämnden för er.
Dessa tre landade i inkorgen för bara en stund sedan.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                             Christofer Schumacher
Förening:                        Mora IK
Adress:                           Box 142, 792 23 Mora
Matchdatum:                   2012-12-27
Mellan:                            Mora IK – Bofors IK Karlskoga
Domare/anmälare:           Niclas Johansson
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan Mora IK och Bofors IK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, den 27 december 2012, åläggs Christofer Schumacher, Mora IK, följande straff för slagsmål:
1. Avstängning fr.o.m. den 28 december 2012 t.o.m. den 3 januari 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2. Böter om 1 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar totalt tre matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, filmsekvenser från händelsen och ett yttrande från Christofer Schumacher.
Av utredningen framgår att Christofer Schumacher och Alexander Viklund i samband med slutsignalen inleder ett slagsmål där båda spelarna utdelar ett antal slag mot huvudet utan handskar. Båda spelarna ådrar sig skador i ansiktet. Disciplinnämnden bedömer att båda spelarna har varit lika aktiva såväl i inledningsskedet som under slagsmålet och att de därför ska bestraffas på samma sätt. Disciplinnämnden anser att förseelsen, framförallt mot bakgrund av att slagsmålet inleds vid slutsignalen och då det är fråga om många slag mot huvudet utan handskar ska leda till en avstängning motsvarande tre matcher, varav en match omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo och Thomas Sundh.
Enhälligt.
 
BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                             Alexander Viklund
Förening:                        Bofors IK Karlskoga
Adress:                           Nobelhallen, 691 33 Karlskoga
Matchdatum:                   2012-12-27
Mellan:                            Mora IK – Bofors IK Karlskoga
Domare/anmälare:           Niclas Johansson
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan Mora IK och Bofors IK Karlskoga, HockeyAllsvenskan, den 27 december 2012, åläggs Alexander Viklund, Bofors IK Karlskoga, följande straff för slagsmål:
1. Avstängning fr.o.m. den 28 december 2012 t.o.m. den 4 januari 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2. Böter om 2 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar totalt tre matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, filmsekvenser från händelsen och ett yttrande från Alexander Viklund.
Av utredningen framgår att Christofer Schumacher och Alexander Viklund i samband med slutsignalen inleder ett slagsmål där båda spelarna utdelar ett antal slag mot huvudet utan handskar. Båda spelarna ådrar sig skador i ansiktet. Disciplinnämnden bedömer att båda spelarna har varit lika aktiva såväl i inledningsskedet som under slagsmålet och att de därför ska bestraffas på samma sätt. Disciplinnämnden anser att förseelsen, framförallt mot bakgrund av att slagsmålet inleds vid slutsignalen och då det är fråga om många slag mot huvudet utan handskar ska leda till en avstängning motsvarande tre matcher, varav en match omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo och Thomas Sundh.
Enhälligt
 
BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                             Christian Berglund
Förening:                        Färjestads BK
Adress:                           Box 318, 651 08 Karlstad
Matchdatum:                   2012-12-30
Mellan:                            Modo HK – Färjestads BK
Domare/anmälare:           Christer Lärking och David Bergman
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan Modo HK och Färjestads BK, Elitserien, den 30 december 2012, åläggs Christian Berglund, Färjestads BK, följande straff för tackling mot huvudet:
Avstängning fr.o.m. den 31 december 2012 t.o.m. den 5 januari 2013. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Bestraffningen innebär totalt 2 matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen).
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan, ett yttrande från Christian Berglund samt har granskat filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan framgår att Christian Berglund utdelar en tackling på öppen is. I tacklingsögonblicket gör sig Berglund större genom att lyfta upp axeln som träffar motspelaren direkt i huvudet.
Christian Berglund har i huvudsak anfört att tacklingen sker på öppen is och inte mot sarg. Det är heller inte frågan om någon blindside-tackling. Christian Berglund hoppar inte in tacklingen, har båda skridskorna i isen och använder inte armarna. Videobilderna visar också att motståndaren är låg vid tacklingstillfället och att Berglund inte gör sig ”större”. Tacklingen tar olyckligt men är inte så allvarlig att den bör föranleda någon vidare avstängning.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvenserna visar att Christian Berglund utdelar en tackling mot huvudet på en motspelare. Denna typ av förseelse medför regelmässigt en avstängning. I det aktuella fallet sker dock tacklingen rakt framifrån och på öppen is. Berglund hoppar inte heller in tacklingen och lyfter inte armarna i tacklingsögonblicket. Mot bakgrund av dessa omständigheter och då motspelaren i den aktuella situationen också har ett eget ansvar att göra sig tacklingsberedd, anser nämnden att en kortare avstängning motsvarande två matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen) är en tillräcklig påföljd.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 540 b
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo och Thomas Sundh.
Enhälligt
Backlund stängs av i matchen mot Malmö
2012-12-2713:23:15
Mikael Backlund, en av Västerås bästa spelare, kommer inte att spela i matcherna mot Djurgården hemma imorgon samt Malmö borta på torsdag i nästa vecka.
Anledningen är att Backlund delade ut en tackling mot ryggen igår, som nämnden finner straffbar.

Här har vi ett utmärkt exempel på när detta systemet inte är bra.
Han gör en grej som Mora blir drabbade av. Mora får inte ta speciellt stor del av straffet på något sätt, trots att det inträffar mot dom.
Samtidigt stängs Backlund av mot Djurgården och Malmö och försvagar därmed Västerås i matcherna som är Moras just nu värsta motståndare.
Och för att disciplinnämnden verkade sega på beslutet (Vet inte om det beror på att man inte pallade samla styrkorna för ett beslut över julhelger), så fick Backlund spela mot Oskarshamn igår, och göra två poäng när Oskarshamn besegrades med 2-0.
Det är nog Oskarshamn mindre glada för. Indirekt skulle det kunna innebära att dom hade kunnat ta poäng igår.

Här är beslutet:

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                             Mikael Backlund
Förening:  VIK Västerås HK
Adress:                           ABB Arena Nord, 722 17 Västerås
Matchdatum:                   2012-12-20
Mellan:                            VIK Västerås HK – Mora IK
Domare/anmälare:           Ulf Rådbjer
 
BESLUT
Efter match mellan VIK Hockey och Mora IK, HockeyAllsvenskan, den 20 december 2012, åläggs Mikael Backlund, VIK Västerås HK, följande straff tackling bakifrån:
1.         Avstängning fr.o.m. 2012-12-27 t.o.m. 2013-01-03. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2.         Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalda inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan, efter anmälan, leda till ny bestraffning.
3.         Bestraffningen motsvarar tre matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande Mikael Backlund samt en filmsekvens från händelsen.
I anmälan anges att Mikael Backlund utdelade en tackling i ryggen på en motspelare som gjorde att denna slog huvudet i sargen och ådrog sig en skada i ansiktet och, enligt uppgift en hjärnskakning. Spelaren deltog inte mer i matchen.
Mikael Backlund har anfört att han ville sätta press på motspelaren som var puckförande. Han använde kroppen och uppfattade varken farten eller kontakten som vårdslös. Mikael Backlund har vidare anfört att det inte var hans avsikt att göra motspelaren illa men att denne borde haft bättre koll på det håll som han kom från.
Disciplinnämnden finner att anmälan får stöd av filmsekvensen från händelsen. Tacklingen utdelades bakifrån samtidigt som den tacklade spelaren spelade ifrån sig pucken i motsatt riktning och hade uppsikt över en annan motspelare. Den tacklade spelaren hade enligt nämndens uppfattning därför ingen möjlighet att förbereda sig på tacklingen. Det är alltså utrett att Mikael Backlund gjort sig skyldig till en otillåten tackling bakifrån i enlighet med anmälan. Han bör med hänsyn till praxis ådömas en avstängning som bör motsvara tre matcher.
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 523 b.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Alexander Ramsay, Ulf Lindgren och Thomas Sundh.
Enhälligt
Fyra beslut från disciplinnämnden
2012-12-1216:57:18
Här är fyra färska beslut från svenska ishockeyförbundets disciplinnämnd.

Johanneshov den 12 december 2012                                                                  Ärendenr: 64-12/13
 
BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Fredrik Sjöström
Förening:                            Frölunda HC
Adress:                                Box 12127, 402 42 Göteborg
Matchdatum:                       2012-12-06
Mellan:                                Växjö Lakers HC – Frölunda HC
Domare/anmälare:              Tobias Björk
 
BESLUT
Efter match mellan Växjö Lakers HC och Frölunda HC, Elitserien, den 6 december 2012, åläggs Fredrik Sjöström, Frölunda HC, följande straff för tackling mot huvudet:
1.    Avstängning fr.o.m. 2012-12-12 t.o.m. 2012-12-26. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2.    Böter om 15 000 kr. Böterna ska vara inbetalda inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan, efter anmälan, leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar tre matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Fredrik Sjöström samt en filmsekvens från händelsen.
I anmälan anges att Fredrik Sjöström utdelade en tackling snett bakifrån på Noah Welch i Växjö. Welch kastades våldsamt in i sargen och blev skadad.
Fredrik Sjöström har anfört att han spelade ner pucken i anfallszon och att han och Noah Welch båda jagade efter den.  Han upplevde att Welch var medveten om att han jagade efter pucken och att denne därför borde varit förberedd på att det skulle kunna bli fysisk kontakt mellan dem. Hans enda avsikt med tacklingen var att få bort Welch från pucken. Tacklingen utdelades långt från sargen men fick tyvärr olyckliga konsekvenser för att Welch av någon anledning inte var förberedd på att tacklingen skulle komma.
Anmälan vinner stöd av filmsekvensen från händelsen. Av filmsekvensen framgår att tacklingen utdelades i ryggen. Tacklingen utdelades därmed i den tacklade spelarens åkriktning vilket fick till konsekvens att denne kastades huvudstupa mot kortsargen. Disciplinnämnden finner därför utrett att Fredrik Sjöström gjort sig skyldig till en otillåten tackling bakifrån. Detta bör föranleda en avstängning som enligt nämndens praxis bör bestämmas till att motsvara tre matcher. Enligt det system med kombinationsstraff som nämnden tillämpar för bl.a. Elitserien ska en av dessa matcher omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 523 b.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson och Hans-Göran Elo.
Enhälligt.
 
På disciplinnämndens vägnar
 
Cecilia Hager                                          

***

Johanneshov den 12 december 2012             Ärendenr: 65a-12/13
 
BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Dick Axelsson
Förening:                            Frölunda HC
Adress:                                Box 12127, 402 42 Göteborg
Matchdatum:                       2012-12-08
Mellan:                                Frölunda HC – Linköpings HC
Domare/anmälare:              Patrik Sjöberg och Mikael Sjöqvist
 
BESLUT
Efter match penalty i match mellan Frölunda HC och Linköping HC, Elitserien, den 8 december 2012, åläggs Dick Axelsson, Frölunda HC, följande straff för slagsmål:
Avstängning fr.o.m. 2012-12-10 t.o.m. 2012-12-26. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Bestraffningen motsvarar två matchers avstängning.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Dick Axelsson, samt en filmsekvens från händelsen.
I anmälan anges att det uppstår ett slagsmål mellan Dick Axelsson och Albin Lorentzon i Linköping. Under slagsmålet utdelade Dick Axelsson ett antal slag utan handskar mot huvudet på Lorentzon.
Dick Axelsson har anfört att det är motspelaren som börjar slagsmålet och att han bara vill försvara sig. Han försöker dra ner hjälmen på Lorentzon för att få stopp på hans slag men när fajten fortsätter tvingas han stå upp och försvara sig.
Anmälan vinner stöd av filmsekvensen från händelsen. Av filmsekvensen framgår att båda spelarna var lika delaktiga i att slagsmålet uppstår och att Dick Axelsson utdelade ett antal slag utan handskar mot Albin Lorentzons huvud. Knytnävsslagsmål är inte ett acceptabelt beteende i svenskt ishockey och ska leda till avstängning. Avstängningens längd bör i enlighet med nämndens praxis bestämmas till att motsvara två matcher, inklusive den automatiska avstängning som sker efter match penalty.
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528 b.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson och Hans-Göran Elo.
Enhälligt.
 
På disciplinnämndens vägnar
 
Cecilia Hager                                          

***

Johanneshov den 12 december 2012             Ärendenr: 65b-12/13
 
BESTRAFFNINGSÄRENDE                                                                          
Namn:                                  Albin Lorentzon
Förening:                            Linköpings HC
Adress:                                Stångebro Ishall, 582 78 Linköping
Matchdatum:                       2012-12-08
Mellan:                                Frölunda HC – Linköpings HC
Domare/anmälare:              Patrik Sjöberg och Mikael Sjöqvist
 
BESLUT
Efter match penalty i match mellan Frölunda HC och Linköping HC, Elitserien, den
9 december 2012, åläggs Albin Lorentzon, Linköping HC, följande straff för slagsmål:
Avstängning fr.o.m. 2012-12-10 t.o.m. 2012-12-28. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Bestraffningen motsvarar två matchers avstängning.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Albin Lorentzon samt en filmsekvens från händelsen.
I anmälan anges att det uppstår ett slagsmål mellan Dick Axelsson och Albin Lorentzon i Linköping. Under slagsmålet utdelade Albin Lorentzon ett antal slag utan handskar mot huvudet på Axelsson.
Albin Lorentzon har anfört att slagsmålet startade genom sedvanlig kroppskontakt i kamp om pucken. Därefter knuffades de fram och tillbaka, varefter Dick Axelsson tog tag i hans visir och drog ner hans hjälm samtidigt som han körde upp den andra handen i hans ansikte. Sedan utbyter de ett fåtal slag som inte träffar särskilt allvarligt.
Anmälan vinner stöd av filmsekvensen från händelsen. Av filmsekvensen framgår att båda spelarna var lika delaktiga i att slagsmålet uppstår och att Albin Lorentzon utdelade ett antal slag utan handskar mot Dick Axelssons huvud. Knytnävsslagsmål är inte ett acceptabelt beteende i svenskt ishockey och ska leda till avstängning. Avstängningens längd bör i enlighet med nämndens praxis bestämmas till att motsvara två matcher, inklusive den automatiska avstängning som sker efter match penalty.
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528 b.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson och Hans-Göran Elo.
Enhälligt.
 
På disciplinnämndens vägnar
 
Cecilia Hager                                          

***

Johanneshov den 12 december 2012             Ärendenr: 68-12/13
 
BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Fredrik Höggren
Förening:                            Bofors IK Karlskoga
Adress:                                Nobelhallen, 691 33 Karlskoga
Matchdatum:                       2012-12-09
Mellan:                                Bofors IK Karlskoga – Almtuna IS
Domare/anmälare:              Andreas Harnebring
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan BIK Karlskoga och Almtuna IS, HockeyAllsvenskan, den 9 december 2012, finner disciplinnämnden följande beträffande Fredrik Höggren, Bofors IK Karlskoga:
Fredrik Höggren ska, utöver den automatiska avstängningen, inte åläggas någon ytterligare avstängning.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Fredrik Höggren samt en filmsekvens från händelsen.
I anmälan anges att Fredrik Höggren utdelade en tackling där kraften riktades mot huvudet på motspelaren. Motspelarens huvud träffade i sin tur sargkanten. Tacklingen var inte våldsam men respektlös. Motspelaren hade böjt sig ner för att stoppa pucken med handen. Tacklingen utdelades precis när motspelaren rätade på sig samtidigt som han vände upp sin högra sidan mot banan och sträckte/böjde sig för att passa iväg pucken.
Fredrik Höggren har anfört att han bestämde sig för att tackla när motspelaren stod upprätt och hade kontroll på pucken. Just innan tacklingsögonblicket stannade emellertid pucken upp i snön vid båset, varvid motspelaren böjde sig för att hämta tillbaks den. Han hann inte reagera, vilket ledde till att tacklingen träffade axel/huvud.
Av filmsekvensen framgår att tacklingen visserligen träffade motspelarens huvud. Detta är dock en följd av att motspelaren sänkte sin position strax innan tacklingsögonblicket. Mot denna bakgrund gör disciplinnämnden bedömningen att avstängningen kan stanna vid den automatiska avstängning som följer av ett match penalty.
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 523 b.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson och Hans-Göran Elo.
Enhälligt.
 
På disciplinnämndens vägnar
 
Cecilia Hager   
Gråhns stängs av för attack mot domare
2012-12-0615:47:00
Stefan Gråhns i Almtuna kunde inte riktigt hålla tungan i styr när Almtuna mötte Djurgården.
Ute i spelargången ropade Gråhns "Din jävla rikspajas, din jävla tomte, hoppas du inte får döma en match till din jävla sopa, du är så jävla dålig, håller du på Djurgården eller?" till domarna.

För detta får han nu två matchers avstängning och böter motsvarande en match.

Hela ärendet:

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Stefan Gråhns
Förening:                            Almtuna IS
Adress:                                Bergsbrunnagatan 22, 753 23 Uppsala
Matchdatum:                       2012-12-03
Mellan:                                Djurgårdens IF – Almtuna IS
Domare/anmälare:              Johan Häll
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan Djurgårdens IF och Almtuna IS, HockeyAllsvenskan, den 3 december 2012, åläggs Stefan Gråhns, Almtuna IS, följande straff för olämpligt uppträdande mot funktionär:
1. Avstängning fr.o.m. den 4 december t.o.m. den 9 december 2012. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2. Böter om 5 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Avstängningen motsvarar tre matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen), varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan och ett yttrande från Stefan Gråhns.
Av anmälan framgår i huvudsak att Stefan Gråhns gör sig skyldig till olämpligt uppträdande på isen, varefter han får 10 min Misconduct för sina uttalanden. Han lämnar isen och beger sig till omklädningsrummet. Efter matchen är slut passerar domarteamet Almtunas omklädningsrum varvid Stefan Gråhns kommer ut och skriker ut ”Din jävla rikspajas, din jävla tomte, hoppas du inte får döma en match till din jävla sopa, du är så jävla dålig, håller du på Djurgården eller?”
Stefan Gråhns har bekräftat att han i ren frustration skrek på det sätt som domaren har angett. Han stod dock kvar i omklädningsrummet och har alltså inte sökt upp domaren.
Av utredningen i ärendet framgår att Stefan Gråhns, efter det att han visats av isen och matchen avslutats, har konfronterat domaren med flera otillbörliga uttalanden. Stefan Gråhns har valt att återigen angripa domaren verbalt. Nämnden ser särskilt allvarligt på att uttalandena sker efter det att matchen avslutats i ett skede då Stefan Gråhns haft tid att besinna sig. Agerandet är oacceptabelt och ska leda till bestraffning. Stefan Gråhns ska ådömas en bestraffning motsvarande tre matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen), varav en match omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 550.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson och Thomas Sundh.
Enhälligt

Mats Lavander stängs av 3+1 match
2012-11-2813:28:30
Brynässpelaren Mats Lavander fick sitt straff precis efter sin åtillåtna tackling i matchen mot Luleå borta för några dagar sedan.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                  Mats Lavander
Förening:                             Brynäs IF
Adress:                                Idrottsvägen 7, 806 33 Brynäs
Matchdatum:  2012-11-24
Mellan:                                Luleå HF – Brynäs IF
Domare/anmälare:               Morgan Johansson
 
BESLUT
Efter en match mellan Luleå HF och Brynäs IF, Elitserien, den 24 november 2012, åläggs Mats Lavander, Brynäs IF, följande straff för otillåten tackling:
1. Avstängning fr.o.m. den 28 november t.o.m. den 4 december 2012. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2. Böter om 11 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar totalt fyra matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan, ett yttrande från Mats Lavander samt har granskat filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan, som gjorts i efterhand av domaren, framgår att Mats Lavander, när det återstår åtta sekunder av matchen, tacklar en motspelare från sidan. Motspelaren är helt oförmögen att skydda sig från tacklingen.
Mats Lavander har anfört bl.a. att Luleå-spelaren får pucken av sin målvakt och att hans medspelare skriker att han ska vara med på att Mats Lavander kommer. Mats Lavander glider de sista meterna och fullföljer tacklingen som träffar axel mot axel. Han hoppar inte in tacklingen och han håller nere armbågen i tacklingsögonblicket. Tacklingens ser relativt våldsam ut men var inte farlig. Luleå-spelaren skadades inte av tacklingen.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvenserna visar att Mats Lavander utdelar en tackling snett bakifrån mot en Luleå-spelare. Tacklingen, som tar högt upp, kommer från s.k. blind side vilket medför att Luleå-spelaren är oförberedd och oförmögen att skydda sig mot den. Tacklingen är enligt disciplinnämndens bedömning respektlös och farlig. Mats Lavander ska mot denna bakgrund ådömas en avstängning motsvarande fyra matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 522 a.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren och Stefan Persson och Thomas Sund
Enhälligt.
 
På disciplinnämndens vägnar
 
Cecilia Hager
Peppe stängs av 3+1 matcher
2012-11-2611:54:00
Bestraffningen på Färjestads Patrik "Peppe" Lundh är klar efter hans "hopptackling".

Det blir följande straff:

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Patrik Lundh
Förening:                            Färjestads BK
Adress:                                Box 318, 651 08 Karlstad
Matchdatum:                       2012-11-22
Mellan:                                Brynäs IF – Färjestads BK
Domare/anmälare:              Mikael Nord
 
BESLUT
Efter matchpenalty i match mellan Brynäs IF – Färjestads BK, Elitserien, den 22 november 2012, åläggs Patrik Lundh, Färjestads BK följande straff för tackling mot huvudet:
1.       Avstängning fr.o.m. 2012-11-23 t.o.m. 2012-11-29. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2.       Böter om 13 000 kr. Böterna ska vara inbetalda inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar om att utebliven betalning kan, efter anmälan, leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar fyra matchers avstängning, varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, ett yttrande från Patrik Lundh samt en filmsekvens från händelsen.
I anmälan anges att Patrik Lundh utdelade en kraftfull tackling, att hans skridskor lyfte från isen strax innan tacklingen utdelades och att den tacklade motspelaren fick utgå med befarad hjärnskakning.
Patrik Lundh har uppgett att tacklingen var hård men inte vårdslös. Han har vidgått att hans skridskor lyfte från isen och att detta var resultatet av ett felaktigt beslut från hans sida. Han har dock framhållit att tacklingens effekt avsevärt hade minskats om motspelaren hade förberett sig bättre på tacklingen.
Filmsekvensen ger enligt disciplinnämnden stöd åt uppgifterna i anmälan. Av filmsekvensen framgår att Patrik Lundhs hoppade in tacklingen. Dessutom framgår att kraften riktades mot huvudet på motspelaren. Tacklingar mot huvudet är farliga och medför stor skaderisk. Patrik Lundh bör därför ådömas en avstängning. Avstängningens längd bör, i enlighet med nämndens praxis, motsvara fyra matcher. Med hänsyn till det system med kombinationsstraff som nämnden tillämpar bör dock en av dessa matcher omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 punkten RF:s stadgar.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Stefan Persson och Hans-Göran Elo.
Enhälligt.
Sandgren straffas
2012-11-2311:57:22
Det var en himla tur att domaren, Linus Öhlund, valde att anmäla Martin Sandgren i efterhand för överfallet på Nicklas Jadeland.
Han straffas nämligen. Hårt.

Här är straffet som anlände precis.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Martin Sandgren
Förening:                            Bofors IK Karlskoga
Adress:                                Nobelhallen, 691 33 Karlskoga
Matchdatum:                       2012-11-21
Mellan:                                Bofors IK Karlskoga – IF Malmö Redhawks
Domare/anmälare:              Linus Öhlund
 
BESLUT
Efter en anmälan i en match mellan Bofors IK Karlskoga och IF Malmö Redhawks, HockeyAllsvenskan, den 20 november 2012, åläggs Martin Sandgren, Bofors IK Karlskoga, följande straff för tackling mot huvudet:
1. Avstängning fr.o.m. den 23 november t.o.m. den 1 december 2012. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2. Böter om 2 000 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Bestraffningen motsvarar totalt fem matchers avstängning, varav två matcher omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan, ett yttrande från Martin Sandgren samt har granskat filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan, som gjorts i efterhand av domaren, framgår att Martin Sandgren utdelar en tackling mot huvudet på en motspelare. Martin Sandgren kommer med hög fart och hoppar i tacklingsögonblicket och sätter en armbåge i huvudet på motspelaren. Motspelaren blir inte skadad utan spelar kort därefter.
Martin Sandgren har i huvudsak anfört att tacklingen absolut inte ska rendera ett strängare straff än det som dömdes ut under matchen. Martin Sandgrens kroppsriktning i tacklingsögonblicket är inte riktad mot motspelarens huvud utan in mot kortsargen. Motspelaren tar inget eget ansvar och håller upp blicken trots att han är puckförare. Martin Sandgrens skridskor lämnar inte isen förrän kroppskontakt uppstått, det är ingen hopptackling. Motspelaren skadas inte av tacklingen.
Disciplinnämnden gör följande bedömning. Filmsekvenserna visar att Martin Sandgren kommer med hög fart och utdelar en tackling mot huvudet på en motspelare. I tacklingsögonblicket sätter Martin Sandgren upp en armbåge i huvudet på motspelaren och tacklingen förstärks av att Sandgren hoppar in densamma. Tacklingar mot huvudet är generellt farliga och medför stor risk för skador. Nämnden anser att Martin Sandgren ska ådömas en avstängning motsvarande fem matchers avstängning, varav två matcher omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 540.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren, Hans-Göran Elo, Stefan Persson och Thomas Sundh.
Enhälligt.
 
På disciplinnämndens vägnar
 
Cecilia Hager

Nya straff utdelade
2012-11-2117:05:51
Disciplinnämnden har idag delat ut straff.
Drabbade är Dave Lindarv från IK Oskarshamn och Simon Olsson från Örebro. Det var i lördags händelsen inträffade.

Har själv inte sett bilderna, men i vanlig ordning så anar jag att många är missnöjda med beslutet.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Dave Lindarv
Förening:                            IK Oskarshamn
Adress:                                Box 40, 572 21 Oskarshamn
Matchdatum:                       2012-11-17
Mellan:                                IK Oskarshamn – Örebro HK
Domare/anmälare:              Mikael Andersson
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan IK Oskarshamn och Örebro HK, HockeyAllsvenskan, den 17 november 2012, åläggs Dave Lindarv, IK Oskarshamn, följande straff för slagsmål:
Avstängning fr.o.m. den 17 november t.o.m. den 23 november 2012. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Avstängningen motsvarar två matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen).
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan, ett yttrande från Dave Lindarv och Simon Olsson samt har granskat filmsekvenser från händelsen.
 Av anmälan framgår att Dave Lindarv utdelar en schysst tackling mot Simon Olsson och att Simon Olsson därefter åker fram och inleder ett slagsmål med Dave Lindarv. Efter några knuffar slänger Dave Lindarv handskarna. Efter att Simon Olsson gjort några försök att träffa Dave Lindarv, slänger Dave Lindarv handskarna och utdelar flera slag mot Simon Olssons huvud. Ingen av spelarna blir skadade.
Dave Lindarv har anfört att domarens anmälan stämmer i stora delar. Det är Dave Lindarv som blir angripen och när ingen domare ingriper så väljer han att försvara sig genom att släppa handskarna och slå tillbaka.
Disciplinnämnden finner det av anmälan och filmsekvenserna utrett att Dave Lindarv deltar i ett slagsmål och att han utdelar ett antal slag mot huvudet på en motspelare med kastade handskar. Dave Lindarv angrips emellertid av Simon Olsson och han håller sig till en början passiv. Agerandet utgör en bestraffningsbar förseelse men den är mindre allvarlig än den som Simon Olsson gör sig skyldig till. Disciplinnämnden anser att en lämplig påföljd för Dave Lindarv är två matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen).
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren och Thomas Sundh.
Enhälligt
 
BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Simon Olsson
Förening:                            Örebro HK
Adress:                                Orvar Bergmarks Plats 2 D, 702 23 Örebro
Matchdatum:                       2012-11-17
Mellan:                                IK Oskarshamn – Örebro HK
Domare/anmälare:              Mikael Andersson
 
BESLUT
Efter ett match penalty i en match mellan IK Oskarshamn och Örebro HK, HockeyAllsvenskan, den 17 november 2012, åläggs Simon Olsson, Örebro HK, följande straff för slagsmål:
1. Avstängning fr.o.m. den 17 november t.o.m. den 24 november 2012. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
2. Böter om 3 500 kr. Böterna ska vara inbetalade inom 30 dagar från dagen för detta beslut. Disciplinnämnden erinrar att utebliven betalning kan efter anmälan leda till ny bestraffning.
Avstängningen motsvarar tre matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen), varav en match omvandlas till böter.
 
SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av domarens anmälan, ett yttrande från Simon Olsson och Dave Lindarv samt har granskat filmsekvenser från händelsen.
Av anmälan framgår att Dave Lindarv utdelar en schysst tackling mot Simon Olsson och att Simon Olsson därefter åker fram och inleder ett slagsmål med Dave Lindarv. Efter några knuffar slänger Dave Lindarv handskarna. Efter att Simon Olsson gjort några försök att träffa Dave Lindarv, slänger Dave Lindarv handskarna och utdelar flera slag mot Simon Olssons huvud. Ingen av spelarna blir skadade.
Simon Olsson har anfört att han inte är särskilt aktiv i slagsmålet utan att han mest försöker hålla undan Dave Linarv, att han tappar handskarna i något skede och att han, då domaren inte ingriper, får motta slag mot huvudet.
Disciplinnämnden finner det av anmälan och filmsekvenserna utrett att Simon Olsson är initiativtagare till slagsmålet och att han försöker utdela ett antal slag mot huvudet på Dave Lindarv med kastade handskar. Mot bakgrund av att Simon Olsson startar slagsmålet ska han ådömas en strängare bestraffning än Dave Lindarv motsvarande tre matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen), varav en match omvandlas till böter.
 
Tillämplig regel: 14 kap. 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 528.
 
I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.
 
I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay, Ulf Lindgren och Thomas Sundh.
Enhälligt
Två matcher för McDonell
2012-11-0211:53:00
Kent McDonell fick sitt andra Matchpenalty under oktober i matchen mot Asplöven.
Trots att han är en solklar såkallad återfallsförbrytare så blev det "bara" två matcher. Något man tidigare sagt att man ska vara hårda med. En match extra för det kan tyckas vara lite märkligt.

Straffet är ganska märkligt i sig. Om han nu är skyldig, även om det är av mer lindrig karaktär, så borde det också straffats.
Annars så borde han inte ha varit skyldig alls. För är det ett återfall så måste det ju anses att han gjort någonting som är värt att syna.
Och det dom synar, skriver dom tydligt att det är han skyldig till. Då borde han ha straffats för det också, och inte bara för återfallet i sig.

Men vi låter Karlskrona och Asplöven-fansen gnabbas om det istället. Kan jag känna.

BESTRAFFNINGSÄRENDE
Namn:                                 Kent Mcdonell
Förening:                             Karlskrona HK
Adress:                                Telenor Arena, Arenavägen 19, 371 55 Karlskrona
Matchdatum:                       2012-10-31
Mellan:                                Karlskrona HK – Asplöven HC
Domare/anmälare:              Mikael Andersson

BESLUT
Efter match penalty i match mellan Karlskrona HK – Asplöven HC, HockeyAllsvenskan, den 31 oktober 2012, åläggs Kent McDonell, Karlskrona, följande straff för skallning:
Avstängning från och med den 1 november till och med den 4 november 2012. Avstängningen avser endast ishockey och gäller deltagande i tävling/uppvisning.
Bestraffningen innebär totalt två matchers avstängning (inklusive den automatiska avstängningen).

SKÄL
Disciplinnämnden har tagit del av anmälan, yttrande från Kent McDonell samt en filmsekvens från händelsen.
Av anmälan framgår att Kent McDonell gjort en skallrörelse som träffat en motspelare på visiret. Av anmälan framgår även att rörelsen utfördes som svar på att motspelaren gjort en hastig överkroppsrörelse. Kent McDonell har lämnat en redogörelse som huvudsakligen överensstämmer med anmälan. Han har dock uppgett att han reflexmässigt böjt fram huvudet och att hans enda avsikt var att skydda sig.
Domaren har i anmälan lämnat en tydlig redogörelse för händelseförloppet och uppgett att Kent McDonell utfört en skallrörelse som träffat motspelaren på visiret. Disciplinnämnden finner därför att det är utrett att Kent McDonell gjort sig skyldig till skallning. Händelsen är av lindrig karaktär och straffvärdet är därför relativt lågt. Kent McDonell har dock helt nyligen bestraffats av nämnden och det rör sig alltså om ett återfall (se ärende nr 31-12/13). Mot denna bakgrund bör Kent McDonell ådömas en avstängning. Avstängningens längd bestäms till två matcher inklusive den automatiska).

Tillämplig regel: 14 kap 2 § 8 punkten RF:s stadgar, utvisning enligt regel 529.

I händelse av missnöje får talan mot detta beslut föras av såväl den anmälande som bestraffade parten hos Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Klagoskriften skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden inom två veckor från den dag då det med överklagandet avsedda beslutet meddelats.

I avgörandet har deltagit Cecilia Hager, Alexander Ramsay och Ulf Lindgren.
Enhälligt

På disciplinnämndens vägnar

Cecilia Hager

Tidigare inlägg
Huvudpartners

Exal AB

Resurs Bank

Nordic Bet
Resepartners

Quality hotell

Öresund hund & katt

Multilotto.com
Sök i bloggen
Ämnen