Annonsinfo Hjäp bloggen Information Kontaktuppgifter Till förstasidan
En kansliförändring klar
2011-01-2410:36:36
En kansliförändring är nu klar.
Johan Bolinder (fd Pebré) slutar som administrativ chef i Malmö Redhawks.
Detta uppger sydsvenskan.se nu på förmiddagen.
Johan själv till sydsvenskan.se:
- Anledningarna är många. Jag och Magnus (Sallbring, vd:n) har väl inte kunnat växla upp vårt samarbete, det har fungerat, men vi har inte hittat synergieffekterna, samtidigt som klubben befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge.

Frågan är nu.
Vem får denna tjänsten? Jag känner att denna tjänsten är grymt viktig och där det handlar om att leda en daglig verksamhet.
Man måste hitta någon som brinner, någon är beredd att jobba mycket och kanske framförallt hitta någon som gör det för rätt pengar. Och självklart är kompetent nog.
Pengarna överlämnade
2010-07-0810:50:11

Magnus Sallbring är tillbaka från sin semester på Mallorca och idag träffade jag honom lite kort för att lämna över 6100 kronor för auktionen av de danska tröjorna som jag höll för drygt en månad sedan.
De två vinnarna har även fått tröjorna levererade till sig.

Uppe på kontoret arbetar just nu endast tre personer. Magnus och två säljare. Full rulle på den marknaden just nu kan meddelas.
Det är det även på min marknad. Jag ska framförallt under augusti försöka få ihop min verksamhet för denna säsongen. Inget lätt uppdrag. Men det ska nog gå bra, och ni besökare ska få kunna bidra till det hela också. Mer info kommer att komma.

---

När det gäller försäljningen för klubben så har man nått ungefär halvvägs. Man har en del avtal som inte finns i skriftlig form och Sallbring vill inte ta ut någonting med någon samarbetspartner före man har det på ett skriftligt avtal. Finns sponsorer som kommer vara helt nya också, vilket jag tycker är fantastiskt roligt.

En rejäl sammanfattning
2010-05-2510:30:05
... Eller en tolkning från signaturen "DeeJam".
Han har verkligen lagt ner tid på det här. Han gör jobbet åt mig.
Och där finns andra intressanta saker han gräver i just nu.

Eftersom jag inte kan allt som har med sånt här att göra, så håller jag mig utanför och koncentrerar mig helt och hållet på sportsliga nyheter. Om ni undrar varför jag inte gör detta jobbet själv.

Jag saxar det han mailade mig.

"Sammanfattning

 • Elitlicensen skall bedömas efter resultatet den 30:e april. [4.2.2]
 • Reviderad årsredovisning skall vara inlämnad senast 15 augusti, om inte; [4.2.3]
  • Föreningen hade negativt eget kapital föregående räkenskapsår. [4.1.1]
  • Föreningen hade negativt eget kapital per den 31:a december. [4.1.1]
  • Föreningen hade negativt eget kapital per den 30:e april. [4.1.1]
   • Då skall en reviderad årsredovisning vara inlämnad redan den 31:a maj. [4.1.1]
   • Förening med negativt eget kapital måste lämna in en handlingsplan senast den 31:a maj. [4.1.1]
 • Förening får inte vara på obestånd. [3.1.1]
  • På räkneskapsårets sista datum (30:e april). [4.2.2] [Not 1]
  • Nedflyttning skall ske direkt, såvida inte; [3.1]
   • Omständigheter som ligger utanför föreningens kontroll och skäligen inte kunnat ha undvikits föreligger. [3.1]
 • Björklöven var i konkurs den 30:e april (från den 26:e april). [TR]
  • Tingsrättens konkursbeslut var korrekt. [HR]
  • Ett företag i konkurs är i obestånd. [KKL 1 kap 2§ stycke 2]
  • Konkursen upphävdes den 25:e maj av Hovrätten. [HR]
  • Konkursen upphävdes för att bolaget kunde uppvisa att man den 17:e maj åter var solvent. [HR]
Not 1: Inget datum anges i 3.1.1 för när en förening inte får vara i obestånd. Om 4.2.2 gäller så får förening inte vara i obestånd per den 30:e april. Annars bör regeln tolkas som att förening inte får vara på obestånd, oavsett tidpunkt. I vilket fal som helst så har Björklöven varit på obestånd. Således gäller 3.1.1 och med påföljd enligt 3.1.

I dagens VK finns en artikel (http://vk.se/Article.jsp?article=352736) där bl a Kenneth Fahlgren har yttrat sig. Där framgår:
 • Att Björklöven var i konkurs per den 30:e april.
 • Att eftersom dom var i konkurs per den 30:e april så bör Björklöven ha varit i obestånd.
 • Fahlgren hänvisar till 4.1 och 4.1.1 och inte 3.1.1 iom uttalandet "De måste visa att de kan klara av kommande säsong".

3.1.1

3.1 För elitlicens krävs följande;
3.1.1 förening får inte vara på obestånd,

Påföljden enligt 3.1:
Förening som inte uppfyller samtliga dessa villkor skall nedflyttas i seriesystemet, om inte särskilda skäl föreligger.

Med särskilda skäl avses här exempelvis att omständighet inträffat som ligger utanför föreningens kontroll och som inte skäligen kunde ha undvikits.
3.1.1 är solklar. Är en förening på obestånd så skall påföljden vara nedflyttning i seriesystemet enligt 3.1.

4.1

4.1 anger att förening inte får vara på obestånd eller ha negativt eget kapital under två på varandra följande räkenskapsår.
Med ekonomisk stabilitet avses att förening varken är på obestånd eller har negativt eget kapital enligt undertecknad och reviderad årsredovisning per 30 april under två på varandra följande räkenskapsår. Med reviderad avses i detta reglemente att revisorn avgivit sin revisionsberättelse.
Eftersom Björklöven inte hade negativt eget kapital föregående räkenskapsår och således inte heller var på obestånd, skall Björklöven ej fällas på denna punkt.

4.1.1

4.1.1 reglerar negativt kapital och är den punkt som både Björklöven och Förbundet verkar tycka skall gälla. Vilket dom har rätt i.

4.1.1 Förening med negativt kapital:
Visar årsredovisningen att det egna kapitalet är negativt skall föreningen inom samma tid ge in en handlingsplan som beskriver hur föreningen skall återställa kapitalet (första kontrollåret). Detsamma gäller för förening med negativt kapital per den 30 april.
Björklöven skall fällas på punkt 4.1.1 iom att man per den 30:e april hade negativt eget kapital. Påföljden skall vara att man måste upprätta en handlingsplan och senast den 31:a maj inlämna en undertecknad och reviderad årsredovisning.

Slutsats

 1. Björklöven skall fällas på 3.1.1 iom att man per den 30:e april var på obestånd. Påföljden enligt 3.1 är nedflyttning i seriesystemet.
 2. Björklöven skall fällas på 4.1.1 iom att man per den 30:e april hade negativt eget kapital. Påföljden enligt 4.1.1 är att man måste upprätta en handlingsplan som skall vara inlämnad senast den 31:a maj. Man skall även senast den 31:a maj ha lämna in en undertecknad och reviderad årsredovisning för det gångna räkenskapsåret.
Solklart!"
Huvudpartners

Exal AB

Resurs Bank

Nordic Bet
Resepartners

Quality hotell

Öresund hund & katt

Multilotto.com
Sök i bloggen
Ämnen